empty
 
 
USDJPY

USDJPY US Dollar vs Japanese Yen
113.68 09 2021 06:11
-0.01 (-0.01%)
62% 38%
 
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
?
.