empty
 
 
USDJPY

USDJPY US Dollar vs Japanese Yen
128 20 2022 10:24
0.01 (0.01%)
45% 55%
 
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
?
.