empty
 
 

InstaForex เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในการให้บริการในตลาด Forex และพวกเราทุกคนมีสิทธิที่จะภูมิใจในความสำเร็จและร่วมปกป้องสิทธิของเราตามกฎหมาย เนื่องจากการขยายขอบเขตการผลิตผลิตภัณฑ์และการให้บริการประเภทต่างๆให้กับลูกค้าและหุ้นส่วน เราจึงต้องคิดค้นชื่อใหม่ๆซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเช่นกัน เครื่องหมายการค้าดังต่อไปนี้ได้รับการลงทะเบียนให้เป็นทรัพย์สินของ InstaFintech Group ในยุโรปและเอเชีย:

  • InstaForex™
  • Insta™
  • ForexCopy™
  • Forex Informer™
  • Forex Widget™

ทั้งโลโก้ เว็บเพจและสัญลักษณ์ของ InstaFintech Group ต่างก็ได้รับความคุ้มครองโดยเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และกฎหมายทรัพย์ทางปัญญาทั้งสิ้น ห้ามใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาติเด็ดขาด ทางเราเชื่อว่าเครื่องหมายดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนในการพัฒนาบริษัทและรวมไปถึงช่วยเสริมความมั่นใจของหุ้นส่วนว่าแบรนด์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายจริง

หากคุณต้องการใบอนุญาตการใช้งานเครื่องหมายการค้าข้างต้นที่เป็นลายลักษณ์อักษร โปรดส่งคำขอมาที่ brand-request@instaforex.com

หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback